Le�enie
 
O nama Skele Pokretne Ograde Oplata Kontakt
Le�enie
 
 

O nama

Pozivamo pojedine kupce, gra�evinske tvrtke i veleprodaju da koriste na�e usluge. Zahvaljuju�i tehni�koj stru�nosti i dostatnim zalihama u na�em skladi�tu smo u mogu�nosti provesti sve narud�be gotovo odmah.

Osigurat �emo Vam fasadne, modularne i aluminijske skele visoke kvalitete. Zahvaljuju�i tome mo�emo garantirati maksimalnu sigurnost za na�e kupce.
Ako imate bilo koja pitanja ili ne�to, �to ne razumijete - slobodno nam se obratite.

Ako ste zainteresirani, obratite nam se putem e-maila! Rado �emo izraditi ponudu za Vas!

Govorimo hrvatski, engleski i njema�ki!

Ukoliko ste u Hrvatskoj PDV obveznik, skele �ete mo�i kupiti bez PDV-a, to vrijedi samo za PDV obveznike iz Europske unije.
 
 
     Posjetite našu web stranicu  www.pouzite-lesenie.sk