про нас будlвельнl риштування мобlльниl вишок стояки продаж KOHTaKT
ТОВ EuroFram
офіс
ТОВ EuroFram
склад
 
Людова 10
91700 ТРНАВА
/ склад будівельних риштувань розташований на території KLIMEX /
Skladová 2
917 01 TRNAVA
Мобlльний телефон: +421 905 655 076
+421 905 644 917
Мобlльний телефон: +421 905 655 076
+421 905 644 917
Email : eurofram@eurofram.sk Email : eurofram@eurofram.sk
 
Звертайтеся до нас посередництвом e mail : на англlйскlй, нlмецькlй та руськlй мовах.
Карта (склад)